Kyoto e kufizuar! 1000 kupon yen lëshuar!

Kyoto kategori kupon të kufizuar për 1000 jen është lëshuar!

Për detaje, ju lutemi referojuni lidhjes në vijim